A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_DB_driver has a deprecated constructor

Filename: database/DB_driver.php

Line Number: 31

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: database/DB.php

Line Number: 133

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Session has a deprecated constructor

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prcilamgov/public_html/system/libraries/Exceptions.php:166)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 661

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 184

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Model has a deprecated constructor

Filename: libraries/Model.php

Line Number: 27

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_Template has a deprecated constructor

Filename: libraries/Template.php

Line Number: 33

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 146

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prcilamgov/public_html/system/libraries/Exceptions.php:166)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 661

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/prcilamgov/public_html/system/libraries/Exceptions.php:166)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 661

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 184

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be passed by reference

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 184

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; model_calendar has a deprecated constructor

Filename: models/model_calendar.php

Line Number: 1

Plant Research Center,Ilam Department of Plant, Ministry of Forests and Environment
logo  आइतवार,२० फाल्गुन,२०८०(Sunday,3 March,2024 )    027-520564   banaspati.ilam@gmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र इलामको संगठन संरचना¸ कर्मचारी दरवन्दी तथा कार्य बिवरण

संगठन संरचना

वनस्पतिअनुसन्धान केन्द्रईलाम को दरबन्दि विवरण

व.वै.अ.,रा.द्वि.प्रा.,(वन, वोटानी)  १

वै.अ., रा..तृ.प्रा.(वन, वोटानी)         १

वै.अ.,  रा..तृ.प्रा., (इन्जि, केमिष्ट्री)         १

अ.वो.,रा...प्र.प्रा.,(वन, वोटानी)    १

लेखापाल, रा...प्र.,(प्रशासन, लेखा)  १           

हे.फि.अ.,रा..अ.द्वि.प्रा., (वन, वोटानी)१

का.स.,श्रेणी बिहिन,(प्रशासन,सा.प्र)     

                जम्मा:       ८ जना

कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको  कार्य विवरणः

यस बनस्पति अनुसन्धान केन्द्र, इलाममा वैज्ञानिक अधिकृत (रा.प.द्वि.प्रा.)-१जना, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत (रा.प.तृ. प्रा.)-2 जना, असिस्टेन्ट वोटानिस्ट (रा प अनं प्र)-1 जना, लेखापाल (रा.प.अनं.प्र.प्र.)-१ जना, हेड फिल्ड असिस्टेन्ट (रा.प.अनं.दि.प्रा.)-1 जना, र कार्यालय सहयोगी/माली (श्रेणी बिहिन)-२जना गरी जम्मा ८ जना कर्मचारीहरुको दरबन्दि रहेको छ । निजहरुको कार्य विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

अनुसन्धान केन्द्र प्रमु(बैज्ञानिक अधिकृत रा प द्वि प्रा-वन/वोटानी)

 • विभागीय प्रमुखको नियन्त्रण तथा निर्देशनान रहि वनस्पति अनुसन्धान अनुसन्धान केन्द्रको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामहरु गर्ने/गराउने।
 • अनुसन्धान केन्द्रबाट संचालन हुने अनुसन्धानका विषयहरु निर्धारण, प्रजाति छनौट, तथा विधि तय गर्ने ।
 • मातहतको उद्यानमा रहेका वनस्पतिहरुको उचित ब्यवस्थापन गरी स्वस्थानीय तथा परस्थानीय संरक्षणको कार्यहरु गर्ने/गराउने ।
 • अधिनस्त कर्मचारीहरुलाई अनुसन्धानका बारेमा विधिहरु सिकाउने र अनुसन्धान कार्य गराउने ।
 • वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको निरीक्षणतथा  सुपरिवेक्षणगरी पृष्ठपोषण गर्ने ।
 • सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्नुका साथै अनुसन्धान केन्द्रबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, सुलभ तथा पारदर्शीताको प्रवन्ध गर्ने ।
 • यस बाहेक समय समयमा निर्दिष्ट गरिने अन्य काम कारवाहीहरु गर्ने ।

 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत (रा प तृ प्रा-वन/वोटानी)

 • अनुसन्धान केन्द्र प्रमुखको निर्देशन र निर्देशनमा रही संरक्षण तथा अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने ।
 • अनुसन्धान केन्द्रबाट संचालन हुने वार्षिक कार्यक्रमहरुको कार्ययोजना, प्रगति प्रतिवेदनहरु तथा आगामी वर्षका लागि योजना/कार्यक्रम तय गरी पेश गर्ने ।
 • अनुसन्धान केन्द्रबाट संचालन गरिने अनुसन्धानात्मक कार्यहरुको अनुसन्धान विधिको मस्यौदा तय गरी पेश गर्ने ।
 • महत्वपुर्ण वनस्पति प्रजातिहरुको संरक्षण, प्रविधि विकास तथा उपभोग सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यहरु गर्ने ।
 • वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
 • वनस्पति उद्यानमा स्वस्थानीय तथ परस्थानीय संरक्षणका क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने ।
 • यस बाहेक समय समयमा निर्दिष्ट गरिने अन्य काम कारवाहीहरु गर्ने ।

 सहायक वैज्ञानिक अधिकृत (रा प तृ प्रा-इन्जी/केमिस्ट्री)

 • अनुसन्धान केन्द्र प्रमुखको निर्देशन र निर्देशनमा रही संरक्षण तथा अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने ।
 • अनुसन्धान केन्द्रबाट संचालन गरिने रसायन विश्लेषण सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्यहरुको अनुसन्धान विधिको मस्यौदा तय गरी पेश गर्ने ।
 • महत्वपुर्ण वनस्पतिहरुमा पाइने उपयोगी रसायनहरु उत्पादन गर्न अध्ययन अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्ने।
 • सुगन्धित वनस्पतिहरुको तेल प्रतिशत परिक्षण गर्ने ।
 • जडिवुटी कृषक तथा ब्यापारीहरुबाट आउने नमूनाहरुको रसायनिक परिक्षण गर्ने ।
 • वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
 • यस बाहेक समय समयमा निर्दिष्ट गरिने अन्य काम कारवाहीहरु गर्ने ।

 असिष्टेण्ट बोटानिष्ट(रा प अनं प्र प्रा-वन/वोटानी)

 • स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम संचालन गर्न अनुसन्धान केन्द्रप्रमुखकोनिर्देशन अनुसार जिम्मेवारी वहन गर्ने ।
 • संचालित वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरुको मासिक, चौमासिक, वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी कार्यालय प्रमुख/सहायक वैज्ञानिक अधिकृत समक्ष पेश गर्ने।
 • वनस्पति उद्यानमा आवश्यक जर्मप्लाज्म, विउविजनसंकलनगरी रोपणगर्ने/सो कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने।
 • वनस्पति सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान, तालिम, विरुवा उत्पादन, संरक्षण जस्ता कार्यहरु गर्ने/गर्न सहयोग गर्ने र सो को प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • यस बाहेक समय समयमा निर्दिष्ट गरिने अन्य काम कारवाहीहरु गर्ने ।

लेखापाल (रा प अनं प्र -प्रशासन/लेखा)

 • अनुसन्धान केन्द्रकोआर्थिकप्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्णकारोवारहरु गर्ने ।
 • आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने ।
 • कार्यालयमा रहेको वेरुजुको फछ्र्यौट गर्न आवश्यक प्रमाण जुटाई सम्बन्धीत निकायमा पेश गर्ने ।
 • यस बाहेक समय समयमा निर्दिष्ट गरिने अन्य काम कारवाहीहरु गर्ने ।

 हेड फिल्ड असिस्टेन्ट (रा प अनं द्वि प्रा-वन/वोटानी)

 • वनस्पति उद्यानमारहेका वनस्पतिहरुको तथ्याङ्कहरु तोकिएको आधारमा तयार गर्ने/पेश गर्ने,
 • वनस्पति उद्यानमा रहेका वनस्पति प्रजातिहरुको संरक्षण गरी अध्ययन अनुसन्धान सँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको तथ्यांकहरु संकलन गरी पेश गर्ने ।
 • ज्यालादारी माली/नर्सरी नाइकेहरुको हाजिरी लिइ काममा लगाउने ।
 • यस बाहेक समय समयमा निर्दिष्ट गरिने अन्य काम कारवाहीहरु गर्ने ।

कार्यालय सहयोगी/माली श्रेणी विहिन)

 • अनुसन्धान केन्द्रवाअन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधारहरुको सरसफाई, रेखदेख तथा पालोपहरा गर्ने ।
 • वनस्पति उद्यानमा वानस्पतिकस्रोत सँग सम्बन्धीत विविध कार्यक्रमहरु संचालन गर्नकालागि जग्गा तयारी, खनजोत, गोडमेल, विरुवा रोपण, मलजललगायतकाकामहरु गर्ने ।
 • वानस्पतिकस्रोत सम्पदाको संकलन कार्यमा सहयोग गर्ने ।
 • कार्यालयका चिठ्ठी पत्रहरु तथा अन्य कागजातहरु आदान प्रदान गर्न सहयोग गर्ने ।
 • भैपरी आउने अन्य कार्यहरु गर्ने ।