logo  मङलवार,९ कार्तिक,२०७८(Tuesday,26 October,2021 )    027-520564   banaspati.ilam@gmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

स्वत प्रकाशन_ असार २०७८

प्रकाशित मिती २०७९-४-१७

Last Update On: २०७९-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

तीन महिने स्वत प्रकाशन_ चैत्र २०७७

प्रकाशित मिती २०७९-१-१५

Last Update On: २०७९-१-२०
पुरा पढ्नुहोस

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना २०७८-०१-०५

image
प्रकाशित मिती २०७९-१-५

Last Update On: २०७९-१-२०
पुरा पढ्नुहोस

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना २०७७-१०-१६

प्रकाशित मिती २०७७-१०-१६

Last Update On: २०७७-१२-१९
पुरा पढ्नुहोस

Research Internship प्रशिक्षार्थीवृत्तिको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना (२०७७/०७८)

image
प्रकाशित मिती २०७७-१०-११

Last Update On: २०७७-१०-१९
पुरा पढ्नुहोस

आ व २०७७/७८ का लागि सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७७-४-२९

सुचना डाउनलोड

Last Update On: २०७७-१०-११
पुरा पढ्नुहोस