logo  मङलवार,९ कार्तिक,२०७८(Tuesday,26 October,2021 )    027-520564   banaspati.ilam@gmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG
Published Date Category Title Description Download
2021-08-01 सूचनाहरु स्वत प्रकाशन_ असार २०७८ image
2021-04-28 सूचनाहरु तीन महिने स्वत प्रकाशन_ चैत्र २०७७ image
2021-04-18 सूचनाहरु शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना २०७८-०१-०५ image
2021-01-29 सूचनाहरु शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना २०७७-१०-१६ image
2021-01-24 सूचनाहरु Research Internship प्रशिक्षार्थीवृत्तिको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना (२०७७/०७८) image
2020-08-12 सूचनाहरु आ व २०७७/७८ का लागि सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना

सुचना डाउनलोड

image