logo  सोमवार,१३ मंसिर,२०७८(Monday,29 November,2021 )    027-520564   banaspati.ilam@gmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

Recent News:
 • EDD-5
  उद्यान
 • EDD-5
  उद्यान
 • EDD-5
  माइपोखरी इलाम
 • श्री मदन कुमार खड्का

  श्री मदन कुमार खड्का (वरिष्ठ वैज्ञानिकअधिकृत (अध्ययन विदा))
  Read More

 • श्री चन्द्र मोहन गुर्मछान

  श्री चन्द्र मोहन गुर्मछान (सहायक बैज्ञानिक अधिकृत)
  Read More

 • जेनी निरौला

  जेनी निरौला (वनस्पति सहायक/सूचना अधिकारी)
  Read More

 • View all stafffs