logo  आइतवार,४ माघ,२०७७(Sunday,17 January,2021 )    027-520564   banaspati.ilam@gmail.com Check Email logo नेपाली logo ENG

Recent News:
 • EDD-5
  उद्यान
 • EDD-5
  उद्यान
 • EDD-5
  माइपोखरी इलाम
 • श्री मदन कुमार खड्का

  श्री मदन कुमार खड्का (वरिष्ठ वैज्ञानिकअधिकृत (अध्ययन विदा))
  Read More

 • श्री जीवन पाण्डे

  श्री जीवन पाण्डे (निमित्त कार्यालय प्रमुख ,सहायक बैज्ञानिक अधिकृत)
  Read More

 • श्री जेनी निरौला

  श्री जेनी निरौला (सूचना अधिकारी,असिस्टेन्ट बोटानिस्ट)
  Read More

 • View all stafffs